Photoshop je silný nastroj pre tvorba rastrovej grafiky. So software sa môžete vyblázniť a tak rozvíjať svoje grafické cítenie. Keďže Photoshop je veľmi využívaný grafický editor, nájdete uplatnenie vo firmách, či grafických štúdiách. Na kurze sa naučíte základy Photoshopu, ktoré Vám umožnia tvoriť plagáty, banery pre online marketing, prípadne navrhnúť grafickú koláž pre vlastné potešenie. Grafický program Photoshop uplatníte pri tvorbe firemného marketingu. Vedomosti, absolvovaním IT kurzu využijete pri budovaní vlastného biznisu. Marketing je motorom, biznisu, ktorý generuje ekonomický profit. Cieľom grafiky je zaujať populáciu a preto estetický, grafický design je možné aplikovať pre úspešný marketing.

[Cena: 75€]
Trvanie kurzu: 10 hodín

Osnova

  1. Úvod do rastrovej grafiky
  2. Nástroje Photoshopu
  3. Nástroje pre výber
  4. Tvary
  5. Nástroje pre maľovanie
  6. Kresliace nástroje a a text
  7. Efekty
  8. Orezávanie fotografie
  9. Retušovanie fotografie
  10. Finálna práca, úprava fotografie
IT kurzy

KONTAKTNÝ FORMULÁR