info@sevenweb.sk

Kurz kodovanie HTML5/CSS3 webstránok Vám naučí tvoriť webstránky, prostredníctvom kódovania so značkovacím jazykom HTML5 a kaskádovych štýloch CSS3. Získate poznatky o dokumente HTML, pričom využijete vedomosti pre tvorbu finálneho projektu. Budete schopný nakódovať responsivny design pre optimálne zobrazenie obsahu webstránky v mobilných zariadeniach. Vaše vedomostí z kódovania HTML5/CSS3 môžete uplatniť na trhu práce pri tvorbe webstránok, či pri tvorbe newsletter. Výučba prebieha online a individuálne. Kurz Kódovania HTML5/CSS3 webstránok si môžete objednať cez kontaktný formulár.

Dĺžka kurzu: 10 hodín Cena kurzu: 75 € Osnova kurzu:

1. Úvod do HTML

2. Prostredie pre vývoj

3. HTML dokument

4. Základy CSS3

5. Vlastnosti CSS

6. HTML a CSS layout

7. Farby a webdesign

8. Importovanie fontu

9. Responsívny design

10. Finálny projekt